สารบัญ

  • Suthat Chottanapund

Abstract

1.        กองบรรณาธิการ

i-ii

2.        คำนำ วารสารฉบับที่  1  ปี 2563

    วิชัย วาสนสิริ

คำนำ

3.        ผู้ช่วยศัลยแพทย์ในการผ่าตัด

   ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

1-4

4.         Early Versus Delayed Laparoscopic Cholecystectomy for the Management of Acute Cholecystitis ;  A Retrospective Review in Bangkok Metropolitan Administration General Hospital  

Sutinee Sukhontama, Rawin Vongstapanalert, Chaiyaporn Suwitchakul

5-16

5.        Role of BNT (NT-2013) tool as a predicting factor of malnutrition-related complications in surgical patients.            

            Jadsada Athigakunagorn, Karn Juntragaidrawi, Dudsadee Surakitbowon,

            Vibul Trakulhoon

 

17-28

Published
2020-05-07