ศัลยศาสตร์ปริทัศน์

การใช้ยาปฏิชีวนะเชิงป้องกัน

  • Pol. Maj. Gen. Chumsak Pruksapong
Keywords: ยาปฎิชีวนะ, เชื้อดื้อยา

Abstract

นับตั้งแต่การค้นพบเพนิซิลลินเป็นยาปฏิชีวนะขนานแรกของโลกเป็นต้นมา วงการแพทย์ก็ได้อานิสงส์จากงานวิจัยและวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าต่อเนื่อง จนปัจจุบันมียาต้านจุลชีพให้เลือกใช้อย่างมากมายหลายกลุ่ม ความสะดวกในการเข้าถึงบวกกับความเชื่อผิดๆก่อให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่อ รวมทั้งการโหมกระหน่ำใช้ในวงการปศุสัตว์  ผลก็คือเชื้อโรคทั่วโลกเริ่มดื้อยาจนองค์กรแพทย์ระดับโลกต้องคอยเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาดังกล่าว อย่างเมื่อวันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมาก็ได้มีการกำหนดให้เป็น World Antibiotic Awareness Week 2018 เพื่อเพิ่มความรับรู้และตระหนักถึงปัญหาเชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะ เกิดคำขวัญเตือนความจำว่า Think Twice ; Seek Advice”  มีการส่งเสริมการประกอบเวชปฏิบัติให้ดีที่สุดรวมถึงการขอให้ประชาชนและบุคลากรสายสุขภาพใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายทั้งนี้เพื่อลดการเผยแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา

Published
2019-09-29