วิวัฒนาการของการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ไร้แผลผ่านกล้องทางช่องปาก

  • Pornpeera - Jitpratoom Police General Hospital
Keywords: MIS, Thyriod, Thyroidectomy

Abstract

วิวัฒนาการของการผ่าตัดแบบไร้แผล (natural orifice transluminal endoscopic surgery, NOTES) ได้ถูกพัฒนานำมาใช้กับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการคิดค้นหลากหลายเทคนิค เช่น การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ผ่านกล้องทางหลอดลม (Trans-tracheal approach) การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ผ่านกล้องทางบริเวณใต้ลิ้น (Sublingual approach) ทั้งสองวิธีดังกล่าว พบภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท (mental and hypoglossal nerve injury) ได้มาก จึงไม่เป็นที่นิยม แต่การผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องแบบไร้แผล ยังคงถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น จนกระทั่งในปีค.ศ.2015 พ.ต.ท.นพ.อังกูร อนุวงศ์ ศัลยแพทย์ชาวไทยได้รายงานการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปาก (Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach, TOETVA) ในผู้ป่วยจำนวน 60 รายเป็นครั้งแรกในไทย และครั้งแรกในโลก  (5,13) ทำให้การผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้เป็นที่สนใจจากนานาประเทศทั่วโลก และได้ถูกพัฒนาต่อยอดไปจนถึงการใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปาก (Transoral robotic thyroidectomy, TORT) (5,13,27-35)

Published
2019-09-29