ศัลยศาสตร์ปริทัศน์

Fact v.s. Fake

  • Pol. Maj. Gen. Chumsak Pruksapong
Keywords: Fact, fake

Abstract

FAKE V.S. FAKE

ปรากฎการณ์ที่น่าเป็นห่วงต่อสุขภาพของชาวโลกในยุคดิจิตอลที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นตามกระแสการสร้างสื่อสังคม (SOCIAL MEDIA) คือ ปรากฎการณ์ที่เรียกว่า “การให้ข้อมูลสุขภาพอย่างผิดๆ” (MEDICAL MISINFORMATION) กล่าวคือมีผู้คิดว่าตัวเองประสงค์ดีจึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเพราะขาดข้อมูลอ้างอิงเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ หลายคนอ้างว่าเป็นการแพทย์ทางเลือกแต่ไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่จะสนับสนุน (FACT VS FAKE)

Published
2019-05-08