สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย
2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

Principal Contact

พรพรหม เมืองแมน
ศ.นพ.
สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย
Phone 087-9069119, 089-0010727

Support Contact

นส.สุภาวรรณ เสนีรัตน์
Phone 087-4942228, 02-7166450